Pokemon: Pikachu, Kore Nan no Kagi?

Estado: Finalizado

Sinopsis: Especial de la película de Pokemon XY: Hakai no Mayu to Diancie

OVA